1
  Nội dung câu hỏi:

Tôi công tác ở thành phố Cao Lãnh, là đối tượng hợp đồng lao động từ tháng 9/2004, hưởng lương chuyên viên cao đẳng. Cuối năm 2014, tôi thi và trúng tuyển công chức ngạch chuyên viên đại học thì được chuyển xếp ngạch lương như thế nào? Điều kiện để được dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên cao cấp và tương đương? Xem chi tiết tại đây

  Trả lời:

Nội dung trên do các ông Trần Trường Sơn, sinh năm 1983, địa chỉ: thành phố Cao Lãnh, hộp thư điện tử: trantruongson2002@gmail.com; Nguyễn Tuấn Thanh, sinh năm 1969, địa chỉ: huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang gửi thư qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh hỏi.

Ngày 04/11, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1754/SNV-CCVC trả lời nội dung trên như sau:

1. Đối với thư của ông Trần Trường Sơn

Nội dung thư trình bày chưa đầy đủ chi tiết để xác định nguyên tắc xếp lương theo quy định. Nếu ông Sơn thuộc đối tượng đã có thời gian tham gia công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng công chức, thì thực hiện xếp ngạch, bậc lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

2. Đối với thư của ông Nguyễn Tuấn Thanh

Về điều kiện để được dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương, người dự thi đảm bảo các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 của Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Ban Biên tập

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3853112, Fax: 067.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn