1
  Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn nhận con ruột của em ruột tôi làm con nuôi có được không? Việc giao dịch hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhất thiết phải thực hiện công chứng tại Văn phòng Công chứng hay chỉ cần chứng thực của UBND cấp xã? (mời xem chi tiết nội dung hỏi tại đây).

Nội dung trên do ông Lê Đức Tuấn, địa chỉ: Phường 2, thành phố Cao Lãnh và ông Trần Văn Thành, địa chỉ: Thị xã Hồng Ngự gửi thư qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh hỏi.

Ngày 04/6/2015, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 524/STP-HCTP trả lời thư trên như sau:

1. Trả lời thư của ông Lê Đức Tuấn với nội dung “Tôi muốn nhận con ruột của em ruột tôi làm con nuôi có được không? Những trường hợp nào thì được nhận làm con nuôi?”:

Đây là trường hợp nuôi con nuôi trong nước nên điều kiện đối với người nhận con nuôi được quy định tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 như sau: “Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khoẻ, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.

Những người sau đây không được nhận con nuôi: “Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định phải hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khoẻ, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi”.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 thì điều kiện người được nhận làm con nuôi như sau:

- Trẻ em dưới 16 tuổi.

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi.

+ Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

- Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của hai người là vợ chồng.

- Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.

Như vậy, trường hợp của ông Lê Đức Tuấn được nhận con ruột của em ruột ông làm con nuôi, nhưng phải đảm bảo các điều kiện quy định của Luật Nuôi con nuôi. Đề nghị ông liên hệ Uỷ ban nhân dân phường nơi ông cư trú để được hướng dẫn.

2. Trả lời thư của ông Trần Văn Thành với nội dung “Việc giao dịch hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các cá nhân với nhau có nhất thiết phải thực hiện công chứng tại Văn phòng Công chứng hay chỉ cần chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã?”:

Theo Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản như: Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã”.

Căn cứ Công văn số 122/UBND-NC ngày 13/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, đối với địa bàn thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự đã chuyển giao thẩm quyền công chứng cho các tổ chức hành nghề công chứng theo Quyết định 1574/QĐ-UBND-HC ngày 20/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Do đó, Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc 3 địa phương trên không có thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Đối với địa bàn các huyện trong tỉnh, người dân có quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp của ông Trần Văn Thành, thì ông phải đến các tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Ban Biên tập

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3853112, Fax: 067.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn