1
  Nội dung câu hỏi:

Luật Bảo hiểm y tế 2014 có những điểm mới nổi bật nào? Có phải theo quy định mới, không bán thẻ bảo hiểm y tế cho một hoặc một vài cá nhân trong hộ gia đình mà chỉ bán cho cả hộ gia đình? Mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế được tính như thế nào?. Mời xem chi tiết nội dung hỏi tại đây.

  Trả lời:

Nội dung hỏi trên do ông Nguyễn Huỳnh Bình Minh, địa chỉ: huyện Lấp Vò gửi thư qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh hỏi.

Ngày 23/4/2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Công văn số 360/BHXH-PT trả lời thư của ông Nguyễn Huỳnh Bình Minh như sau:

Luật bảo hiểm y tế đã được Quốc hội thông qua lần thứ nhất vào năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, có một số nội dung quy định mới về bảo hiểm y tế (BHYT): Quy định bắt buộc tham gia BHYT, trước đây có 02 loại hình BHYT là bắt buộc và tự nguyện, nay chỉ còn 01 loại hình bắt buộc và quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:

- Luật quy định 100% thành viên hộ gia đình phải tham gia BHYT, đảm bảo sự chia sẻ ngay trong hộ gia đình và được giảm mức đóng.

- Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể: Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

- Cách xác định thành viên của hộ gia đình tham gia BHYT: Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu kể cả người đăng ký tạm trú. Đối với người có tên trong sổ hộ khẩu nhưng đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác và người không có mặt tại địa phương có khai báo tạm vắng thì không tính là đối tượng tham gia BHYT của hộ gia đình.

-  Thu và cấp thẻ BHYT: Đối tượng tham gia mới hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đại lý thu quyết toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đối tượng tham gia đáo hạn:  thẻ có giá trị nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ trước. Thẻ được cấp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Hộ gia đình tự đóng BHYT, được tính như sau: giả sử thẻ có giá trị 12 tháng, số tiền cụ thể:

+ Người thứ nhất đóng 100% = 621.000đồng/năm

+ Người thứ 2 đóng 70% = 434.700 đồng/năm

+ Người thứ 3 đóng 60% = 372.600 đồng/năm

+ Người thứ 4 đóng 50% = 310.500 đồng/năm

+ Người thứ 5 đóng 40% = 248.400 đồng/năm.

Ngoài ra theo Điểm a, Khoản 1, Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/03/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu BHYT theo hộ gia đình có hướng dẫn “Đối với hộ gia đình tham gia BHYT quy định tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã có người tham gia BHYT tự đóng 100% mức đóng, nếu sau ngày 01/01/2015 tiếp tục tham gia BHYT thì thực hiện cho cá nhân người đó hoặc theo hộ gia đình; những người còn lại trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT, khi tham gia BHYT thì bắt buộc thực hiện theo hộ gia đình. Từ 01/01/2016 trở đi, toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình”.

Ban Biên tập

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3853112, Fax: 067.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn