1
  Nội dung câu hỏi:

Trợ cấp cho lực lượng Công xã làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại địa bàn trọng điểm tính theo ca trực đêm hay khi làm nhiệm vụ 24/24 giờ? Việc chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng Công an xã được Uỷ ban nhân dân xã thực hiện như thế nào? (Mời xem chi tiết nội dung hỏi tại đây).

  Trả lời:

Nội dung trên do ông Nguyễn Trường Nhựt đang công tác tại Công an xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh gửi thư qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh hỏi.

Ngày 07/3/2015, Công an tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 132/CAT-PV11 trả lời thư của ông Nguyễn Trường Nhựt như sau:

1. Theo Khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã quy định: “Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung…”.

Ngày 04/11/2011, Bộ trưởng Bộ Công an có ban hành Quyết định số 4753/QĐ-BCA-V28, về việc công nhận 59 xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (trong đó có xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh).

Như vậy: “Đối với Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên của Công an xã Tân Hội Trung khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại địa bàn xã (thường trực 24/24 giờ hàng ngày) được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 13 của Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần của lương tối thiểu chung” được quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ”.      

2. Tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ; Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng tháp.

Theo đó, Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ: Đối với Trưởng Công an xã được hưởng lương theo ngạch công chức xã; Phó trưởng Công an xã, Công an viên Công an xã được hưởng mức phụ cấp hàng tháng hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở và được trợ cấp thêm với các mức (Tốt nghiệp đại học: 1.100.000 đồng; tốt nghiệp cao đẳng: 900.000 đồng; tốt nghiệp trung cấp: 700.000 đồng).

Theo quy định việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả lương, phụ cấp cho lực lượng Công an xã được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Việc chi trả lương, phụ cấp thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân xã Tân Hội Trung, ông Nguyễn Trường Nhựt nên liên hệ với bộ phận chức năng của Uỷ ban nhân dân huyện, xã để được giải đáp và trả lời cụ thể.

Ban Biên tập

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3853112, Fax: 067.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn