1
  Nội dung câu hỏi:

Đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng áp dụng chưa đúng quy định tại Điều 64 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (xem chi tiết nội dung phản ánh tại đây).

  Trả lời:

Nội dung trên do ông Nguyễn Văn A, địa chỉ: thành phố Cao Lãnh gửi thư qua Cổng Thông tin điện tử Tỉnh phản ánh.

Ngày 05/02/2015, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 147/STP-BTTP phản hồi thư phản ánh của ông Nguyễn Văn A như sau:

Tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên”.

Qua theo dõi việc thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình vừa qua trên địa bàn Tỉnh cho thấy nhận thức của một số công chức, viên chức các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và xử lý các giao dịch của tổ chức và cá nhân trên địa bàn Tỉnh chưa có sự thống nhất trong áp dụng tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Hiện nay, Sở Tư pháp đang lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan; Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức hành nghề công chứng để tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo áp dụng thống nhất Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Ban Biên tập

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3853112, Fax: 067.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn